RoboOrienteering 2018

Devátý ročník soutěže RoboOrienteering se celkově velmi podobal tomu předešlému. Stejně jako v loňském roce se roboti utkali v parku v Mariánských Lázních. Na startu stanuly tři české a čtyři německé týmy. (obr. 31)  Na české straně to byli již dobře známí roboti Ambot, D-Team a Explorer, za německou stranu pak vynikající robot FESL. Zbylí tři roboti si byli spíše jen oťukat, o čem vlastně tahle soutěž je a na co se mají do příštího roku připravit. Souřadnice bodů zůstaly zachovány, akorát start a cíl byl vždy ze stejného místa. To soutěžící přivítali, neboť nemuseli vláčet své miláčky na startovací pole přes celý park. Zjednodušil se výpočet dosaženého bodového hodnocení. Na přehledné mapce parku se zakreslenými barevně označenými kužely je hned vidět, kolik bodů lze za který navštívený kužel získat. Startovalo se vždy pár metrů od tábora a v těsné blízkosti startu byl i cíl. To přivodilo nemalé problémy robotovi Explorer, kterému se zřejmě kužely označující start líbily o mnoho více než ty cílové a za každou cenu se chtěl cestou zpět ještě jednou projet startem. (video 32)  Pravděpodobně to bylo způsobeno zakrytím GPS signálu velkými stromy z jedné strany. Explorer opět podal vynikající výsledky, ale přece jen ne tak úplně bez chybiček. V jednom kole se kousek od kuželu zastavil a nehodlal jet prostě dál. Na první pohled se zdálo být vše v pořádku, ale z nadřazeného PC dostával příkaz, aby zastavil. A tak stál.... Po chvíli se ale přiřítil o kus větší robot Fesl německého týmu JECC a neboť jsme mu stáli v cestě, uštědřil nám několik hodně silných nárazů. A světe div se, robot se nám probral ze spánku a pokračoval klidně dál v cestě až do cíle. Asi to způsobil nějaký špatný kontakt. A není ani divu. Konektorů je ta víc než dost. Ostatně se špatnými konektory se potýkal i jinak výborný robot týmu ND-Team. Další zatím neobjasněný úkaz je, proč neumí jet náš robot rovně a raději se pohybuje v malých obloučcích. (vide 33)  Snad je to proto, aby zmátl nepřítele. Nic méně, podíváme se mu ještě na zoubek. Jedna z domněnek je, že je to způsobeno chybně nastaveným kompasem oproti azimutu, který se porovnává s GPS. Úplně na sto procent se tentokrát nevedlo nikomu a každý se potýkal s problémy. Je to možná dáno i rozlohou parku, dost nerovným terénem a velkou vzdáleností kuželů od sebe. Nejdelší varianta soutěžního kola měří zhruba kilometr a pro roboty je to v tomto terénu určitě dobrá zkouška odolnosti. I přesto, že ne každý tým se svým robotem bodoval, se soutěž líbila a všichni přislíbili účast i příští rok s tím, že na svých strojích budou pilně pracovat. Výsledky, jakých týmy dosáhly, jsou v následující tabulce:

TÝM Body
0. kolo 
Body
1. kolo 
Body
2. kolo 
Body
1.+2. kolo 
Body
3. kolo 
Body
celkem 
Celkové
pořadí 
RK Mar. Lázně  315 825 575 1400 810 2210
1
JECC Fesl  231 675 250 925 300 1225
2
AmBot  60 20 280 300 260 560
3
ND Team  0 200 20 220 285 505
4
JEEC Lois  0 0 40 40 0 40
5
THD K-Team  0 0 20 20 0 20
6
DIT Bunnies  0 0 0 0 0 0
7Video 32

Video 33